Obowiązki wynajmującego i najemcy

Wynajmując mieszkanie należy zwrócić szczególną uwagę na umowę zawieraną z wynajmującym. Istotnym jest dla obu stron, aby taka umowa zawierała wszystkie zasady na jakich mieszkanie zostanie oddane na określony czas, a także wysokości poszczególnych opłat oraz terminy, w jakich poszczególne płatności muszą być realizowane. Sposób spisania umowy wynajmu lokalu zdefiniowany jest przez umowę o ochronie […]

Czytaj więcej