O czym pamiętać wynajmując mieszkanie?

Polskie prawo cywilne reguluje przepisy co do zawierania umowy dotyczącej wynajmu mieszkania. W takiej umowie, właściciel posiadający pełne prawo do danego lokum, zobowiązuje się do oddania na określony czas swojego mieszkania w użytkowanie osobie trzeciej. W zamian za to najemca w umowie zobowiązuje się do płacenia czynszu oraz opłat związanych z użytkowaniem lokalu i mediów. […]

Czytaj więcej