Automat do mycia rąk

Automatyczne krany (baterie bezdotykowe, krany z czujnikiem ruchu, baterie łazienkowe ) to baterie wyposażone w czujnik zbliżeniowy i mechanizm, który otwiera zawór, aby umożliwić przepływ wody w reakcji na obecności dłoni lub rąk w bliskim sąsiedztwie. Bateria ponownie zamyka zawór po kilku sekundach lub gdy nie wykryje już obecności rąk. Większość automatycznych kranów jest zasilana bateryjnie i zawiera aktywny czujnik podczerwieni do wykrywania ruchu ręki. Automatyczne baterie są powszechne w publicznych umywalniach, szczególnie na lotniskach i w hotelach, gdzie mają zmniejszyć zużycie wody i ograniczają przenoszenie drobnoustrojów wywołujących choroby. Można je również znaleźć w niektórych kuchniach i łazienkach prywatnych rezydencji. Inne zastosowania obejmują dostarczanie wody pitnej zwierzętom domowym lub zwierzętom gospodarskim, dzięki czemu obecność zwierzęcia umożliwia przepływ wody do koryta lub naczynia.

Historia baterii

Baterie łazienkowe zostały opracowane po raz pierwszy w latach 50. XX wieku, ale nie były produkowane do użytku komercyjnego do końca lat 80., kiedy po raz pierwszy pojawiły się w powszechnym użytku w toaletach lotniskowych. Stopniowo stały się powszechne w krajach bardziej rozwiniętych. Ze względu na ich właściwości wspomagające automatyczne baterie często znajdują się w pomocniczych lokalach mieszkalnych i miejscach, w których żyją osoby starsze i niepełnosprawne.

Zalety automatycznych kranów

Automatyczne baterie są urządzeniami oszczędzającymi wodę, pomagając zaoszczędzić 70% wody, która w przeciwnym razie spłynęłaby do kanalizacji, i oszczędza aż 3-5% wody zużywanej przez standardowe gospodarstwo domowe. Inne zalety automatycznych baterii znajdują się w hamowaniu rozprzestrzeniania się zarazków, które są znane z tego, że dobrze się rozwijają na uchwytach kranów, a także pomagają zapobiegać lub łagodzić przypadki oparzenia spowodowane gorącą wodą wypływającą z baterii. Automatyczne baterie mają tę zaletę, że wyłączają się automatycznie po myciu rąk, zmniejszając w ten sposób straty wody. Po zainstalowaniu w domu,baterie łazienkowe pozwalają rodzicom na komfort braku konieczności sprawdzania czy dzieci zakręciły kurki. Mogą również przynosić korzyści osobom starszym i cierpiącym na zapalenie stawów lub inne warunki ograniczające mobilność, ponieważ nie ma uchwytów do skręcania lub ciągnięcia. Ich automatyczny mechanizm odcinający, znacznie zmniejsza ryzyko przepełnienia umywalki dzięki pozostawieniu kranu nieumyślnie lub celowo. Wynalazek ten, jest zatem atrakcyjny nie tylko pod względem ekonomicznym.