Projektowanie wnętrz

Projektowanie i projektanci

Projektowanie wnętrz to sztuka i nauka ulepszania wnętrza budynku, aby uzyskać zdrowsze i bardziej estetyczne środowisko dla ludzi korzystających z danej przestrzeni. Projektant wnętrz to ktoś, kto planuje, bada, koordynuje i zarządza takimi projektami. Projektowanie wnętrz to wieloaspektowy zawód, który obejmuje rozwój koncepcyjny, planowanie przestrzeni, inspekcje na miejscu, programowanie, badania, komunikowanie się z klientami, zarządzanie budową i wykonanie projektu.

Sytuacja projektanta na rynku

W przeszłości wnętrza były łączone instynktownie jako część procesu budowania. Zawód projektanta wnętrz jest konsekwencją rozwoju społeczeństwa i złożonej architektury, która wynika z rozwoju procesów przemysłowych. Dążenie do efektywnego wykorzystania przestrzeni, dobrego samopoczucia użytkownika i funkcjonalnego designu przyczyniło się do rozwoju współczesnego zawodu projektanta wnętrz. Zawód projektanta wnętrz jest odrębny i różni się od roli dekoratora wnętrz, terminu powszechnie używanego w USA. Termin ten jest mniej powszechny w Wielkiej Brytanii, gdzie zawód projektanta wnętrz jest nadal nieuregulowany, a zatem, ściśle mówiąc, nie jest jeszcze oficjalnie zawodem.

Projektowanie w starożytności

Rzeźby przedstawiające starożytne teksty i wydarzenia są widoczne w pałacach zbudowanych w XVII-wiecznych Indiach. W średniowieczu malowidła ścienne w Indiach były wspólną cechą pałacowych rezydencji, powszechnie znanych jako havelis. Podczas gdy większość tradycyjnych domów nie ma nowoczesnych zdobień, w regionie Shekhawati w Rajashtan jest około 2000 havelis, na których ścianach można zobaczyć liczne wielobarwne obrazy przedstawiające często sceny z hinduskich wedów oraz zapisy dotyczące tamtejszych przesłań religijnych.

Ewolucja projektowania i wzornictwa

W XVII i XVIII wieku i na początku XIX wieku dekoracja wnętrz była przedmiotem troski gospodyni domowej, lub zatrudnionego tapicera czy rzemieślnika, który doradzałby w sprawie stylu artystycznego wnętrza.Nowoczesne wzornictwo wyrosło ze sztuki dekoracyjnej, głównie z Art Deco, na początku XX wieku. Jednym z pierwszych, którzy wprowadzili ten styl, był Frank Lloyd Wright, który nie stał się zbyt popularny, dopóki nie ukończył domu o nazwie Fallingwater w latach 30. XX wieku. Sztuka nowoczesna osiągnęła swój szczyt w latach 50. i 60., dlatego projektanci i dekoratorzy mogą dziś odnosić się do nowoczesnego wzornictwa, jako do wzornictwa „połowy wieku” .