Jak prawidłowo wynająć mieszkanie?

Najem mieszkania następuje w oparciu o umowę zawierana między wynajmującym a najemcą. mowa taka musi być sporządzona na podstawie jasno określonych zasad tak, aby dawała prawa i obowiązki obu ze stron. Wynajem mieszkania polega na oddaniu przez wynajmującego lokalu do którego posiada niepodważalne prawa w ręce najemcy. Najemca w zamian za to zobowiązuje się do płacenia określonej wysokości czynszu.

Obowiązki wynajmującego

Wynajmujący ma obowiązek oddać najemcy lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz dbać o jego stan techniczny przez cały okres najmu. Ma on obowiązek zapewnić najemcy sprawne działanie instalacji, pozwalające codziennie funkcjonować w dobrych warunkach. W mieszkaniu zawsze muszą być warunki do korzystania z ciepłej i zimnej wody, ogrzewania bez względu na jego rodzaj, energii elektrycznej, a także innych instalacji wymaganych do prawidłowego funkcjonowania wynajmowanego lokalu, wedle ściśle określonych przepisów dotyczących budynku w którym ten lokal się znajduje. W przypadku napraw tych instalacji, czy też zużycia mieszkania, które nie zależy od najemcy, wszystkie koszty naprawy pokrywa wynajmujący. Podsumowując, wynajmujący jest zobowiązany do zapewnienia najemcy warunków w mieszkaniu przystosowanych do godnego i funkcjonalnego użytkowania.

Obowiązki najemcy

Najemca zobowiązany jest do dokonywania comiesięcznych wpłat jasno określonych w umowie najmu. Oprócz tego do jego obowiązków należy dbanie o wynajmowany lokal tak, aby mógł być on w przyszłości zwrócony w jak najmniej naruszonym stanie technicznym. Jeżeli najemna nie przykłada się do odpowiedniego dbania o lokal, może być obciążony opłatami za naprawę lub konserwację takich rzeczy jak między innymi: podłogi, posadzki, okna, drzwi, meble (łącznie z wymianą), przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, a także może być obciążony kosztami malowania lub tapetowania ścian oraz naprawę mebli, rządzeń kuchennych i grzewczych.

Wynajem mieszkania może polegać na okazjonalnym wynajmie. Jest to forma przeznaczona dla osób fizycznych, czyli takich, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu mieszkań. Jest to coraz częściej spotykana forma zawierania umowy wynajmu. Taka umową powinna posiadać załączniki w postaci oświadczenia najemcy w postaci aktu notarialnego, w którym to poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia lokalu w terminie po wygaśnięciu umowy najmu. Takie oświadczenie powinno także zawierać informację o mieszkaniu, w jakim będzie miał możliwość zamieszkać najemca po zakończeniu umowy najmu.