Czy warto kupić mieszkanie na rynku wtórnym?

Zakup używanego mieszkania, może wiązać się z kilkoma zagrożeniami, które mogą się wiązać z tego typu zakupem. Aby uniknąć problemów, warto poświęcić takie kupno pośrednikom, jednak trzeba pamiętać, iż taka usługa wiąże się z dodatkowymi kosztami, które należy doliczyć do kupna mieszkania. Kiedy kupujemy mieszkanie z rynku wtórnego możemy liczyć się także z pewnymi korzyściami. Często potencjalnych kupców kusza o wiele niższe stawki za takie mieszkania w porównaniu z rynkiem pierwotnym. Stawki te są zdecydowanie bardzo konkurencyjne w porównaniu do ofert, które maja deweloperzy. Dlatego też, przed jakimkolwiek zakupem powinniśmy skupić się na ogólnodostępnym informacjach na temat obu rynków i warunków jakie trzeba spełnić, aby dokonać odpowiedniego zakupu.

Mieszkanie z rynku wtórnego nie powinno być wybierane jedynie na podstawie jego wyglądu, lokalizacji czy wielkości, lecz szczególną uwagę kupujący powinien już na pierwszym spotkaniu zwrócić na dokumenty mieszkania, którym jesteśmy zainteresowani. Już na samym początku pierwszego spotkania, obecny właściciel powinien pokazać nam dokument, który potwierdzi, że na pewno jest on właścicielem prezentowanego mieszkania. Może to być na przykład akt notarialny nabycia nieruchomości lub odpis z księgi wieczystej, który potwierdzi, że w danym momencie ta osoba jest właścicielem tego lokalu. Kolejną wiadomością jaką powinien podzielić się z nami właściciel jest to, kto aktualnie ma prawo do użytkowania prezentowanego lokalu, aby uniknąć sytuacji zakupienia mieszkania wraz z lokatorem bez możliwości usunięcia go z mieszkania. Innym z dokumentów jest zaświadczenie od wspólnoty mieszkaniowej, w którym zostanie wykazane, i właściciel nie zalega z żadnymi płatnościami. Bardzo ważną rzeczą jest, aby sprawdzić najlepiej w IV dziale księgi wieczystej, czy na mieszkaniu nie ciąży hipoteka. Jeżeli tak jest, może dojść do sytuacji, kiedy to mieszkanie zostanie obciążone dodatkowymi opłatami powiązanymi z hipoteką. Oprócz sprawdzenia samego właściciela, warto także zainteresować się stanem całego budynku i działką na której się znajduje, aby wyjaśnić ich kwestie własności.

Oprócz spraw związanych z dokumentami budynku, warto także zorientować się w całej okolicy i wykluczyć wszelkie czynniki, które sprawiłyby, że mieszkanie mogłoby stać się dla nas mniej atrakcyjne. Na wstępie warto także ustalić z właścicielem datę, kiedy dokładnie będzie miał zamiar się wyprowadzić ze sprzedanego mieszkania. Wraz z podpisywaniem aktu notarialnego, można poprosić o dołączenie do dokumentu rygoru egzekucyjnego.